Tramadol kopen

65.0090.00

Tramadol, een generische medicijn bekend onder merknamen zoals ConZip, Qdolo, Ultram en Ultram ER, behoort tot de klasse van opioïde pijnstillers. Het is voornamelijk geïndiceerd voor behandeling van matige tot hevig pijn. Net zoals bij elk medicijn, is het belangrijk om bewust te zijn van de mogelijke bijwerkingen en interacties met andere medicijnen voor het gebruik van tramadol.

Tijdens het gebruik van tramadol moet men zich bewust zijn van bepaalde waarschuwingen en maatregelen voordat men met de medicatie begint. De dosering moet nauwkeurig gevolgd worden zoals voorgeschreven door een arts om het risico op bijwerkingen of overdosering te minimaliseren. Andere geneesmiddelen kunnen de wijze waarop tramadol werkt beïnvloeden, dus is het belangrijk om een zorgverlener te raadplegen over huidige medicaties.

Artikelnummer: TRA24568 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Wat is tramadol?

Tramadol is een synthetisch opioïde analgeticum voorgeschreven voor de behandeling van matige tot ernstige pijn waar andere pijnmedicatie tekortschiet. Het werkt door inwerking op het centrale zenuwstelsel, het brein en de ruggengraat, om het gevoel van pijn te verminderen.

 • Vorm met verlengde afgifte: Voor continue pijnbestrijding
 • Niet bedoeld: Voor gebruik naar behoefte bij pijn

Tramadol wordt ook op de markt gebracht onder merknamen zoals Ultram, Conzip, Qdolo en Ultram ER, specifiek voor langdurige pijnverlichting. Dit medicijn is geclassificeerd binnen de groep opioïde medicijnen, die bekend staan om hun effectiviteit bij chronische pijn.

Belangrijke Aandachtspunten

 • Inname van tramadol vereist kennis van de correcte dosering en mogelijke bijwerkingen.
 • Overleg voor gebruik met een arts is nodig om veilige combinaties met andere geneesmiddelen te waarborgen.
 • Het opvolgen van voorschriften en waarschuwingen is cruciaal om het risico op bijwerkingen en complicaties te verkleinen.

Waarschuwingen

 • Tramadolgebruik kan toevallen veroorzaken, zeker bij een dosis hoger dan aanbevolen of bij individuen met een voorgeschiedenis van epilepsie evenals bij het gelijktijdig gebruik van bepaalde antidepressiva of opioïden.
 • Gebruik van tramadol wordt afgeraden bij personen met neigingen tot zelfbeschadiging of een verslavingsachtergrond.
 • Contra-indicaties voor tramadol omvatten ernstige ademhalingsproblemen, verstopping in maag of darmen, of recent gebruik van alcohol, sedativa, tranquillizers, narcotica of MAO-remmers.
 • Mogelijkheid tot ademhalingsdepressie: Tramadol kan de ademhaling vertragen of stoppen en kan verslavend werken. Misbruik van dit medicijn kan tot verslaving, overdosis of overlijden leiden, vooral wanneer het wordt genomen zonder voorschrift.
 • Tramadol dient buiten bereik gehouden te worden om misbruik te voorkomen. Het mag niet worden gegeven aan kinderen jonger dan 12 jaar of aan minderjarigen die recent een tonsillectomie of adenoïdectomie hebben ondergaan.
 • Risico’s tijdens zwangerschap: Gebruik van tramadol tijdens de zwangerschap kan ernstige ontwenningsverschijnselen bij de pasgeborene veroorzaken.
 • Gevaarlijke bijwerkingen kunnen optreden als tramadol gecombineerd wordt met alcohol of andere middelen die de alertheid verlagen of de ademhaling vertragen.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) klassificeert tramadol als een gecontroleerde stof, wat duidt op het risico van misbruik en afhankelijkheid.

Voordat u dit geneesmiddel inneemt

Voordat u tramadol inneemt, is het belangrijk om uw gezondheidstoestand in overweging te nemen en eventuele zorgen te bespreken met uw arts. Patiënten met ernstige ademhalingsproblemen, zoals astma of slaapapneu, of met een volledige verstopping van de maag of darmen, dienen dit geneesmiddel te vermijden.

Dit medicijn is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar, en Ultram ER wordt niet aangeraden voor jongeren onder de 18 jaar. Tevens is het niet raadzaam voor jongeren onder de 18 jaar die recent een amandel- of keeloperatie hebben ondergaan.

Als u tramadol wilt gebruiken, informeer dan uw arts indien u een voorgeschiedenis heeft van:

 • Gezondheid van de lever of nieren: Bestaande aandoeningen kunnen beïnvloed worden.
 • Blaasproblemen: Deze kunnen verergeren.
 • Aandoeningen aan galblaas, pancreas of schildklier: Dit kan van invloed zijn op de werking van de medicatie.
 • Maagstoornissen: Het is van belang dit te melden.

Bovendien is het kritisch om te weten of er een geschiedenis is van epilepsie, hoofdletsel of verslaving. Patiënten die recentelijk alcohol, kalmerende middelen of narcotica hebben gebruikt of MAO-remmers hebben genomen, dienen tramadol te vermijden.

Gebruik van tramadol tijdens zwangerschap kan ernstige ontwenningsverschijnselen bij de pasgeborene veroorzaken. Borstvoeding tijdens het gebruik van tramadol vereist ook medische aandacht indien er symptomen zijn van extreme slaperigheid of trage ademhaling bij de baby.

Neem altijd contact op met uw arts of apotheker voor het beginnen van een nieuwe behandeling.

Hoe tramadol in te nemen?

Tramadol dient te worden ingenomen volgens het voorschrift van de arts. Het is belangrijk de instructies op het receptetiket zorgvuldig te volgen en alle bijgeleverde medicatiegidsen door te lezen. Het is cruciaal tramadol niet in grotere hoeveelheden of langer dan voorgeschreven te gebruiken en het is van groot belang te melden als men de neiging voelt om meer van dit medicijn in te nemen.

 • Deel tramadol nooit met anderen, met name niet met personen met een geschiedenis van drugsverslaving gezien het risico op verslaving, overdosis of overlijden.
 • Bewaar het medicijn op een plek waar anderen er niet bij kunnen.
 • Stop met het innemen van alle opioïde medicijnen zodra met tramadol wordt gestart.

Tramadol kan met of zonder voedsel ingenomen worden, maar het is essentieel om dit elke keer op dezelfde manier te doen.

 • Slik capsule of tablet in zijn geheel door. Dit om blootstelling aan een potentieel fatale dosis te voorkomen. Niet fijnmalen, kauwen, breken, openen of oplossen.
 • Meet vloeibare medicijnen af met de meegeleverde spuit of een daarvoor bestemd doseerapparaat en niet met een keukenlepel.

Het is verboden een tramadol tablet te vermalen of te breken om het poeder in te ademen of het te mengen tot een vloeistof om in te spuiten, wat tot overlijden kan leiden.

 • Het kan zijn dat men ontwenningsverschijnselen ervaart bij plotseling stoppen met het gebruik van tramadol. Overleg altijd eerst met de arts voordat men stopt met het medicijn.
 • Bewaar het medicijn bij kamertemperatuur en buiten bereik van vocht en warmte.
 • Houd nauwkeurig bij van het gebruik, zodat men weet als iemand het onrechtmatig of zonder voorschrift gebruikt.

Laat geen overgebleven tramadol achter. Een enkele dosis kan al dodelijk zijn voor iemand die het per ongeluk of verkeerd gebruikt. Vraag aan de apotheker naar een terugbrengprogramma voor medicijnen. Als dit niet beschikbaar is, kan men het mengen met kattenbakvulling of koffiedik in een afgesloten plastic zak en vervolgens met het huishoudelijk afval weggooien.

Tramadol dosering informatie

Bij het beheren van pijn bij volwassenen, wordt tramadol oraal toegediend in doses van 50 tot 100 mg, die elke 4 tot 6 uur herhaald kunnen worden naar behoefte. Personen die geen snelle pijnverlichting nodig hebben, kunnen starten met 25 mg eenmaal per dag. Deze aanvangsdosis kan in stappen van 25 mg iedere 3 dagen verhoogd worden tot 4 maal per dag. Daarna mag de dosering elke 3 dagen met 50 mg worden opgehoogd tot een maximum van 400 mg per dag.

 • Aanvangsdosis: 25 mg eenmaal per dag
 • Maximum dosis: 400 mg per dag

Voor Chronische Pijn:

De aanbevolen aanvangsdosis voor tramadol-niet-ervaren volwassenen voor Langwerkende (ER) tramadol is 100 mg oraal, eenmaal daags. Deze dosis kan elke 5 dagen met 100 mg worden verhoogd, tot een dosis wordt bereikt die effectief is en bijwerkingen minimaliseert.

 • Aanvangsdosis: 100 mg ER eenmaal daags
 • Maximum dosis: 300 mg ER per dag

Patiënten die al Direct Werkende (IR) tramadol gebruiken, kunnen overstappen op de ER-vorm door hun totale dagelijkse behoefte van de IR-vorm om te rekenen en deze af te ronden naar de dichtstbijzijnde 100 mg voor dagelijkse inname.

Voor patiënten ouder dan 75 jaar wordt een voorzichtige dosiskeuze geadviseerd, doorgaans beginnend aan de lage kant van het dosespectrum. Voor deze groep mag de maximum dosis van de Direct Werkende (IR) tabletten niet meer zijn dan 300 mg per dag.

 • Maximum dosis voor >75 jaar: 300 mg IR per dag

Bij de behandeling van Chronische Pijn bij personen ouder dan 75 jaar geldt dezelfde voorzichtige benadering bij dosiskeuze.

Voor kinderen onder de 17 jaar wordt tramadol niet aanbevolen. Volwassenen vanaf 17 jaar dienen de volwassen dosering te volgen.

Wat te doen bij een vergeten dosis?

 • Indien u tramadol vergeet te nemen en de volgende dosis bijna is, sla dan de vergeten dosis over.
 • Neem géén dubbele dosis om een vergeten dosis te compenseren.

Wat gebeurt er bij een overdosis?

In geval van een overdosis dient onmiddellijk medische hulp ingeroepen te worden. Een overdosis kan dodelijk zijn, vooral als het medicijn gebruikt wordt zonder voorschrift. Symptomen van een overdosis kunnen extreme slaperigheid, vernauwde pupillen, langzame ademhaling of helemaal geen ademhaling zijn.

Artsen kunnen adviseren om naloxon, een medicijn dat een opioïde overdosis kan keren, in bezit te hebben. Dit is cruciaal om altijd bij de hand te hebben. Een verzorger kan naloxon toedienen als de patiënt niet meer ademt of niet wakker kan worden. Noodmedische assistentie is desondanks vereist en het kan nodig zijn dat de verzorger reanimatie (CPR) uitvoert in afwachting van hulp.

Naloxon is verkrijgbaar bij apotheken of lokale gezondheidsdiensten. Het is belangrijk dat iedereen die voor een persoon zorgt weet waar naloxon bewaard wordt en hoe het gebruikt moet worden.

Wat te vermijden tijdens het gebruik van tramadol?

 • Alcohol: Drinken kan gevaarlijke bijwerkingen veroorzaken.
 • Rijden: Vermijd bediening van voertuigen; tramadol kan duizeligheid of slaperigheid veroorzaken.
 • Machinerie: Hanteren van apparatuur is onveilig zonder kennis van de reactie op tramadol.
 • Verandering: Niet pletten, kauwen of breken van de tablet.
 • Delen: Het delen van dit medicijn is verboden.

Tramadol  Bijwerkingen 

Tramadol, een pijnmedicatie, kan meerdere bijwerkingen hebben, variërend van mild tot ernstig. In levensbedreigende situaties zoals een allergische reactie, waarbij symptomen zoals netelroos, moeite met ademhalen of zwelling van het gezicht kunnen optreden, is het belangrijk om onmiddellijk medische hulp in te roepen.

De ademhaling kan vertragen of zelfs stoppen, wat fataal kan zijn. Bij tekenen van ademhalingsproblemen, waaronder lange pauzes, blauwachtige lippen of bewustzijnsproblemen, is het noodzakelijk om naloxon toe te dienen en spoedeisende hulp in te schakelen.

Ernstige bijwerkingen zijn onder andere:

 • Ademhalingsmoeilijkheden, mogelijk met lange zuchten of oppervlakkige ademhaling
 • Bradyardie of zwakke pols
 • Duizeligheid met risico op flauwvallen
 • Convulsies
 • Lage cortisolwaarden wat misselijkheid, overgeven, verminderde eetlust, duizeligheid of verhoogde vermoeidheid kan veroorzaken

Symptomen van serotoninesyndroom dienen serieus genomen te worden; deze kunnen zijn: onrust, hallucinaties, koorts, zweten, rillen, snelle hartslag, spierstijfheid, bevingen, gebrek aan coördinatie, misselijkheid, overgeven of diarree.

Minder ernstige bijwerkingen omvatten:

 • Constipatie
 • Misselijkheid en braken
 • Buikpijn
 • Duizeligheid
 • Sufheid
 • Vermoeidheid
 • Hoofdpijn
 • Jeuk

Oudere volwassenen en mensen met chronische ademhalingsproblemen of cachexie kunnen een hoger risico lopen op ernstige ademhalingsproblemen.

Tramadol kan leiden tot afhankelijkheid, misbruik en ontwenningsverschijnselen; voorzichtigheid is geboden vooral bij patiënten met een voorgeschiedenis van verslaving. Bij hogere doses neemt het risico op nadelige effecten toe, waaronder potentieel gewoontevorming.

Het is belangrijk om te weten dat dit geen volledige lijst van bijwerkingen is. Voor advies over bijwerkingen dient contact opgenomen te worden met een arts.

Welke andere geneesmiddelen beïnvloeden tramadol?

Belangrijk is dat bepaalde medicamenten de werking van tramadol kunnen beïnvloeden. Als u medicijnen gebruikt voor infecties, hartproblemen of aandoeningen zoals HIV of hepatitis C, bespreek dit dan zeker met uw arts.

Het combineren van tramadol met andere stoffen kan risico’s met zich meebrengen:

 • Geneesmiddelen voor allergieën, astma of bloeddruk: Mogelijke interacties kunnen ademhalingsproblemen of ontwenningsverschijnselen veroorzaken.
 • Opiaten zoals morfine, codeïne of hydrocodon: Verhoogde kans op bijwerkingen.
 • Kalmeringsmiddelen uit de benzodiazepinegroep, zoals Valium of Xanax: Kan het verdovende effect versterken.
 • Slaapmiddelen en spierverslappers: Deze kunnen de slaperigheid verergeren.
 • Medicatie die serotonineniveaus beïnvloedt: Zoals antidepressiva of medicijnen voor migraine, kunnen leiden tot interacties die het serotoninesyndroom veroorzaken.

Indien u ook supplementen of kruidenproducten zoals Sint-Janskruid inneemt, is het belangrijk dit te melden bij uw behandelaar. Voorschriftvrije producten en vitaminen mogen niet over het hoofd worden gezien; deze kunnen ook invloed hebben op tramadol.

Deze lijst is niet uitputtend – andere middelen kunnen ook een wisselwerking hebben met tramadol. Niet alle mogelijke interacties zijn vermeld. Overleg steeds met uw arts over alle geneesmiddelen die u neemt.

Veel Gestelde Vragen

Is het veilig om tramadol samen met paracetamol, ibuprofen of aspirine in te nemen?

Ja, voor de meeste mensen is het veilig om tramadol te combineren met paracetamol, ibuprofen of aspirine. Het is echter belangrijk op te merken dat aspirine niet wordt aanbevolen voor kinderen onder de 16 jaar, en tramadol mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 12 jaar.

Heeft tramadol dezelfde effectiviteit als codeïne voor pijnverlichting?

Tramadol en codeïne zijn beide opioïde pijnstillers die op recept verkrijgbaar zijn en ze bieden vergelijkbare effectiviteit voor pijnverlichting. Er is geen bewijs dat tramadol sterker is dan codeine.

Hoe vaak moet tramadol aan honden toegediend worden?

Voor algemene pijnverlichting wordt tramadol elke 8 tot 12 uur gegeven. Bij pijn gerelateerd aan kanker kan het elke 6 uur worden toegediend.

Grootte van de hond Dosering tramadol
Klein 0,45 tot 1,8 mg per pond lichaamsgewicht
Groot Afhankelijk van de behoefte en instructie van de dierenarts

 

Hoelang duurt het voordat tramadol werkt?

Tramadol begint binnen ongeveer een uur pijn te verlichten in snelwerkende formuleringen. Met langdurige afgifte kan het effect langer duren voordat het begint.

Hoe lang blijft tramadol in het systeem?

Tramadol wordt ruwweg binnen 2 dagen uit het systeem verwijderd, maar kan nog steeds door bepaalde drugstesten worden opgespoord.

Kunnen tramadol en ibuprofen samen worden ingenomen?

Het is veilig om tramadol samen met ibuprofen in te nemen voor additionele pijnverlichting. Let wel op dat 800mg ibuprofen een hoge dosis is die maagklachten kan veroorzaken bij langdurig gebruik.

Kunnen opioïden constipatie veroorzaken?

Ja, dit is een bekende bijwerking. Veelgebruikte opioïden zoals morfine, tramadol, fentanyl, methadon, hydrocodon, codeïne en oxycodon kunnen constipatie veroorzaken.

Is tramadol een ontstekingsremmer of spierverslapper?

Nee, Tramadol is geen ontstekingsremmend medicijn of spierverslapper. Omdat het geen ontstekingsremmend medicijn is, zal het de zwelling waarschijnlijk niet verminderen als het alleen wordt ingenomen.

0/5 (0 Reviews)

Extra informatie

Tramadol

50Mg, 100Mg