Tentin Dexamfetamine Kopen

74.00150.00

Beschrijving

Tentin Dexamfetamine Kopen Zonder Recept

Tentin dexamfetamine is een psychostimulans. Het verbetert de activiteit in delen van de hersenen. Dit geneesmiddel kan daarbij helpen verbetering van de aandachtsspanne en concentratie, en vermindering van impulsief gedrag. Tentin tabletten bevatten de werkzame stof dexamfetaminesulfaat.

Waarschuwing: verwar dexamfetamine en lisdexamfetamine niet.

Waar het voor wordt gebruikt

Tentin dexamfetamine wordt gebruikt voor de behandeling van ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit).

 • Het wordt gebruikt bij kinderen en adolescenten in de leeftijd van 6 tot 17 jaar.
 • het is niet bij alle kinderen met ADHD geïndiceerd.
 • Het wordt alleen gebruikt nadat een ander geneesmiddel, methylfenidaat genaamd, niet voldoende werkzaam was.
 • Het moet worden gebruikt als onderdeel van een behandelprogramma, dat doorgaans psychologische, educatieve en sociale maatregelen.

De behandeling met Tentin dexamfetamine mag alleen worden gestart door en worden gebruikt onder toezicht van een specialist in kinder- of kinderjaren gedragsstoornissen bij adolescenten.

U moet een arts raadplegen als uw kind zich niet beter voelt of als het zich na een maand slechter voelt. De dokter kan besluiten dat een andere behandeling nodig is.

Wat u moet weten voordat u Tentin dexamfetamine gebruikt

Gebruik Tentin dexamfetamine niet als uw kind:

 • allergisch (overgevoelig) bent voor dexamfetamine of andere amfetamineverbindingen of voor één van de andere ingrediënten van Tentin.
 • heeft een schildklierprobleem.
 • heeft verhoogde druk in de ogen (glaucoom).
 • een tumor van de bijnier heeft (feochromocytoom).
 • een eetprobleem heeft, geen honger heeft of niet wil eten (bijvoorbeeld anorexia nervosa).
 • een zeer hoge bloeddruk of vernauwing van de bloedvaten heeft, wat pijn in de armen kan veroorzaken benen.
 • heeft gevorderde arteriosclerose.
 • Heeft ooit hartproblemen gehad, zoals een hartaanval, onregelmatige hartslag, pijn en ongemak in de borstkas, hartfalen, hartziekte, of geboren is met een hartprobleem.
 • Heeft een probleem gehad met de bloedvaten in de hersenen, zoals een beroerte, zwelling en verzwakking deel van een bloedvat (aneurysma), nauwe of geblokkeerde bloedvaten, of ontsteking van het bloed bloedvaten (vasculitis).
 • Heeft geestelijke gezondheidsproblemen zoals een psychopaat of borderline-persoonlijkheidsstoornis, abnormale gedachten of visioenen, schizofrenie, suïcidale gevoelens, ernstige depressie en manie.
 • momenteel een antidepressivum gebruikt of in de afgelopen 14 dagen heeft gebruikt (bekend als een monoamineoxidaseremmer).
 • Heeft ooit alcohol, voorgeschreven medicijnen of straatdrugs misbruikt.
 • Of iemand in uw familie heeft het syndroom van Gilles de la Tourette of andere motorische of verbale tics.
 • Heeft moeilijk te controleren, herhaaldelijke spiertrekkingen in welk deel van het lichaam dan ook, of herhaalt geluiden en woorden.
 • Heeft porfyrie.

Gebruik dit geneesmiddel niet als een van de bovenstaande situaties op uw kind van toepassing is. Als u meer tijd nodig heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Tentin dexamfetamine gebruikt. Dit is omdat dit geneesmiddel deze problemen kan verergeren.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Tentin dexamfetamine inneemt als uw kind:

 • Heeft een ziekte van het bloed of lever- of nierproblemen.
 • Is hyperexciteerbaar of heeft een onstabiele persoonlijkheid.
 • Heeft toevallen (toevallen, convulsies, epilepsie) of abnormale hersenscans (EEG’s) gehad.
 • Is een vrouw en is begonnen met menstruatie.
 • Heeft hoge bloeddruk.
 • Heeft een hartprobleem.

Laat uw arts of apotheker weten of het bovenstaande op uw kind van toepassing is voordat u met de behandeling begint. Dit is omdat dit geneesmiddel deze problemen kan verergeren. Uw arts zal willen controleren hoe het geneesmiddel werkt invloed heeft op uw kind.

Controles die uw arts zal uitvoeren voordat Tentin dexamfetamine wordt gebruikt

Deze controles bepalen of dit het juiste geneesmiddel voor uw kind is. Uw arts zal met u praten over:

 • Eventuele andere medicijnen die uw kind gebruikt.
 • Of er een familiegeschiedenis is van plotselinge onverklaarde dood.
 • Eventuele andere medische problemen (zoals hartproblemen) die u of uw gezin heeft.
 • Hoe uw kind zich voelt, zoals een hoog of neerslachtig gevoel, vreemde gedachten hebben of dat uw kind dit heeft gehad een van deze gevoelens in het verleden.
 • Of er sprake is van een familiegeschiedenis van ‘tics’ (moeilijk onder controle te houden, herhaalde spiertrekkingen in welk deel van het lichaam dan ook)
  of het herhalen van geluiden en woorden).
 • Eventuele geestelijke gezondheids- of gedragsproblemen die u of andere gezinsleden ooit hebben gehad.

Uw arts zal bespreken of uw kind het risico loopt stemmingswisselingen te krijgen (van manisch naar stemmingswisselingen). depressief – ‘bipolaire stoornis’ genoemd). Zij zullen de geestelijke gezondheidsgeschiedenis van uw kind controleren en controleren of deze aanwezig is van uw familie heeft een voorgeschiedenis van zelfmoord, bipolaire stoornis of depressie.

Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie verstrekt. Dit zal uw arts helpen beslissen of u Tentin dexamfetamine gebruikt is het juiste geneesmiddel voor uw kind. Uw arts kan beslissen dat eerder andere medische tests nodig zijn zij beginnen dit geneesmiddel te gebruiken.

Effect op gewicht/groei

Tentin dexamfetamine kan bij sommige kinderen en adolescenten gewichtsvermindering veroorzaken.

 • Er kan sprake zijn van een gebrek aan gewichtstoename.
 • Uw arts zal nauwlettend de lengte en het gewicht van uw kind in de gaten houden, en ook hoe goed het met uw kind gaat aan het eten.
 • Als uw kind niet groeit zoals verwacht, kan uw arts de behandeling met Tentin dexamfetamine tijdelijk stopzetten tijd.

Een operatie ondergaan

Vertel het uw arts als uw kind een operatie moet ondergaan. Tentin mag niet worden ingenomen op de dag van de operatie als een bepaald type verdoving wordt gebruikt. Dit komt omdat er een kans bestaat op een plotselinge stijging van de bloeddruk tijdens de operatie.

Drugstest

Dit geneesmiddel kan een positief resultaat geven bij het testen op drugsgebruik. Sporters moeten zich hiervan bewust zijn geneesmiddel kan een positieve reactie op ‘antidopingtests’ veroorzaken.

Kinderen en adolescenten

Tentin is niet bedoeld voor gebruik als behandeling voor ADHD bij kinderen jonger dan 6 jaar en volwassenen. Het is niet bekend of het is veilig of nuttig voor deze mensen.

Andere medicijnen en Tentin dexamfetamine

Vertel uw arts of apotheker als uw kind andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of mogelijk heeft gebruikt. inclusief geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Monoamineoxidaseremmers: Gebruik dit geneesmiddel niet als uw kind een medicijn gebruikt dat ‘monoamineoxidaseremmer’ (MAO-remmers) wordt genoemd. gebruikt voor depressie, of heeft in de afgelopen 14 dagen een MAO-remmer gebruikt. Het gebruik van een MAO-remmer met dexamfetamine kan dat wel zijn een plotselinge stijging van de bloeddruk veroorzaken.

Als uw kind andere geneesmiddelen gebruikt, kan dit geneesmiddel de werking ervan beïnvloeden of bijwerkingen veroorzaken Effecten. Als uw kind een van de volgende geneesmiddelen gebruikt, raadpleeg dan eerst uw arts of apotheker
met behulp van Tentin dexamfetamine:

 • andere geneesmiddelen tegen depressie, b.v. tricyclische antidepressiva en selectieve heropname van serotonine remmers.
 • Geneesmiddelen voor ernstige geestelijke gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld fenothiazinen en haloperidol.
 • Geneesmiddelen tegen epilepsie, b.v. anticonvulsiva zoals fenobarbital, fenytoïne, primidon en ethosuximide.
 • Geneesmiddelen die helpen bij het stoppen met alcohol, b.v. disulfiram.
 • Geneesmiddelen die worden gebruikt om de bloeddruk te verlagen of te verhogen, bijvoorbeeld guanethidine, clonidine, reserpine of alfamethyltyrosine, of bètablokkers zoals propranolol.
 • Sommige middelen tegen hoest en verkoudheid bevatten medicijnen die de bloeddruk kunnen beïnvloeden.
 • Het is belangrijk om uw apotheker te raadplegen als u een van deze producten koopt.
 • Geneesmiddelen die het bloed verdunnen om bloedstolsels te voorkomen, bijv. cumarine-anticoagulantia.
 • Alle geneesmiddelen die glutaminezuur, HCl, ascorbinezuur, ammoniumchloride, natriumzuur bevatten fosfaat, natriumbicarbonaat, acetazolamide en thiaziden.
 • Een van de volgende geneesmiddelen: bètablokkers, antihistaminica, lithium, noradrenaline, morfine en meperidine.

Als u twijfelt of de medicijnen die uw kind gebruikt in de bovenstaande lijst voorkomen, kunt u hierom vragen uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Waarop moet u letten met alcohol?

Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel mag geen alcohol worden geconsumeerd. Vergeet niet dat sommige voedingsmiddelen en medicijnen
alcohol bevatten.

Zwangerschap en borstvoeding

Tentin dexamfetamine kan een ongeboren baby beïnvloeden. Als uw dochter zwanger is of borstvoeding geeft, mogelijk zwanger is of van plan is zwanger te worden, kunt u dit aan uw arts vragen arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 • Uw arts zal anticonceptie bespreken.
 • Als uw dochter zwanger is, moet zij mogelijk stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel.
 • Het is mogelijk dat dit geneesmiddel in de moedermelk terechtkomt. Daarom zal uw arts beslissen of uw dochter moet stoppen met het geven van borstvoeding of moet stoppen met het innemen van dit geneesmiddel.

Rijden en machines gebruiken

Uw kind kan zich duizelig voelen, problemen hebben met concentreren of wazig zien als hij dit geneesmiddel gebruikt. Als, het kan gevaarlijk zijn om dingen te doen zoals autorijden, machines gebruiken, fietsen of paardrijden, of in bomen klimmen.

Tentin dexamfetamine bevat isomalt (E953)

Als uw arts u heeft verteld dat uw kind bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan vooraf contact op met uw arts gebruik van dit geneesmiddel.

Tentin dexamfetamine dosering

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Raadpleeg uw arts of apotheker als u het niet zeker weet.

 • De normale aanbevolen dosis ligt tussen 5 mg en 20 mg.
 • Uw arts zal de behandeling gewoonlijk starten met een lage dosis van één tablet Tentin. Dit zal worden verhoogd geleidelijk afbouwen met één tablet Tentin met tussenpozen van een week, indien nodig.
 • De maximale dagelijkse dosis is 20 mg (in zeldzame gevallen kan 40 mg nodig zijn).

Hoe te nemen

Het geneesmiddel is bedoeld voor oraal gebruik.

Uw kind moet Tentin dexamfetamine tabletten met water innemen, bij voorkeur tijdens of onmiddellijk na de maaltijd. Tentin dexamfetamine tabletten moeten gelijktijdig met de maaltijden worden ingenomen. De laatste dosis zou in het algemeen niet moeten gebeuren te laat na de lunch worden toegediend om verstoringen van het inslapen te voorkomen.

De tabletten hebben een breukstreep en kunnen indien nodig worden gedeeld. De scorelijn is er alleen om je te helpen de score te doorbreken tablet als u moeite heeft de tablet in zijn geheel door te slikken. Om hem te splitsen, plaatst u de tablet op een hard oppervlak met de kruislings ingesneden, met de gladde kant naar beneden en druk dan voorzichtig met uw wijsvinger in het midden van de bovenkant kant. De tablet valt vervolgens in vier delen uiteen.

Als uw kind zich niet beter voelt, vertel dit dan aan uw arts. Zij kunnen besluiten dat een andere behandeling nodig is.

Behandeling op lange termijn

Uw arts zal beslissen hoe lang de behandeling zal duren. Als uw kind dit geneesmiddel langer dan een uur gebruikt jaar moet uw arts de behandeling kortstondig stopzetten, bijvoorbeeld tijdens een schoolvakantie. Hieruit zal blijken of de medicijnen zijn nog steeds nodig.

Tentin dexamfetamine wordt niet goed gebruikt

Als Tentin dexamfetamine niet op de juiste manier wordt gebruikt, kan dit abnormaal gedrag veroorzaken. Het kan ook betekenen dat uw kind dit begint te doen afhankelijk van het medicijn. Vertel het uw arts als uw kind ooit alcohol heeft misbruikt of afhankelijk is geweest, geneesmiddelen op recept of straatdrugs. Dit geneesmiddel is alleen voor uw kind. Geef dit geneesmiddel niet aan iemand anders, zelfs niet als hun symptomen lijken vergelijkbaar.

Als uw kind meer Tentin dexamfetamine heeft ingenomen dan zou mogen

Praat onmiddellijk met een arts of bel een ambulance. Vertel hen hoeveel er is afgenomen. Laat het pakket zien of deze bijsluiter naar de arts. Overdosering van deze tabletten kan ernstig zijn. Tekenen van overdosering kunnen zijn: opwinding, hallucinaties, convulsies die tot coma leiden, onregelmatig en snel
hartslag en verminderde ademhaling.

Als uw kind Tentin dexamfetamine vergeet in te nemen

Gebruik geen dubbele dosis om een ​​vergeten dosis in te halen. Als uw kind een dosis vergeet, wacht dan tot het tijd is voor de volgende dosis.

Als uw kind stopt met het gebruik van Tentin dexamfetamine

Als uw kind plotseling stopt met het innemen van dit geneesmiddel, kan dit leiden tot extreme vermoeidheid, depressie en stemmingswisselingen stoornissen, agitatie, slaapstoornissen, verhoogde eetlust of onwillekeurige bewegingen. Uw arts kan dat doen de hoeveelheid geneesmiddel die u dagelijks inneemt geleidelijk wilt verminderen, voordat u er volledig mee stopt. Praat tegen je arts voordat u met Tentin stopt.

Tentin dexamfetamine bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, maar niet iedereen krijgt daarmee te maken. Uw arts zal praten. Ik wil graag met u praten over deze bijwerkingen.

Zeer vaak: kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen

 • Verminderde eetlust, verminderde gewichtstoename en gewichtsverlies bij langdurig gebruik bij kinderen.
 • moeite met slapen.
 • nervositeit.

Vaak: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen

 • Onregelmatige of verhoogde hartslag, een meer opvallende hartslag.
 • Buikpijn en krampen, misselijkheid, braken, droge mond. Deze effecten treden meestal op aan het begin van de behandeling en kunnen worden verlicht door het innemen van dit middel
 • medicijnen bij de maaltijd.
 • Veranderingen in bloeddruk en hartslag (meestal stijgt).
 • Gewrichtspijn.
 • Een gevoel van duizeligheid of ‘draaien’, schokkerige of onwillekeurige bewegingen, hoofdpijn, hyperactiviteit.
 • Abnormaal gedrag, agressie, opwinding, anorexia, angst, depressie, prikkelbaarheid.

Hoe Tentin dexamfetamine bewaren?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum, zoals vermeld op de blister en de doos na “EXP.” De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Niet bewaren boven 30 °C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gooi geen medicijnen weg via het afvalwater of met het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker hoe u moet gooien medicijnen die u niet meer gebruikt weg. Deze maatregelen zullen helpen het milieu te beschermen.

Wat bevat Tentin 5 mg:

 • De werkzame stof is dexamfetaminesulfaat.
 • Eén tablet bevat 5 mg dexamfetaminesulfaat.
 • De overige ingrediënten zijn: isomalt (E953), crospovidon, magnesium stearaat.

Hoe ziet Tentin 5 mg eruit?

Witte, ronde, klaverbladvormige tabletten met een ingekerfde, gekruiste lijn aan de bovenzijde en een gekruiste breuklijn lijn met “S” in reliëf op elk kwart aan de achterkant.
De tabletten kunnen worden gedeeld.
Verpakkingsgrootten: 20, 30, 50 of 100 tabletten.
Dozen met tabletten verpakt in blisters gemaakt van PVC/PE/PVdC-aluminiumfolie

0/5 (0 Reviews)

Extra informatie

Dosis

5Mg, 10Mg, 20Mg