Mysimba Kopen

170.29

Werkzame stof: bupropionhydrochloride/naltrexonhydrochloride
Algemene naam: naltrexon/bupropion
ATC-code: A08AA
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Orexigen Therapeutics Ireland Limited
Werkzame stof: bupropionhydrochloride/naltrexonhydrochloride
Status: Geautoriseerd
Autorisatiedatum: 26-03-2015
Therapeutisch gebied: Obesitas met overgewicht
Farmacotherapeutische categorie: Preparaten tegen obesitas, excl. dieet producten

Beschrijving

Mysimba Tabletten Kopen Zonder Recept

Mysimba is een geneesmiddel dat samen met dieet en lichaamsbeweging wordt gebruikt om het gewicht bij volwassenen onder controle te houden:

  • Wie zijn zwaarlijvig (hebben een body-mass index – BMI – van 30 of meer).
  • Die overgewicht hebben (een BMI tussen 27 en 30 hebben) en gewichtsgerelateerde complicaties hebben, zoals diabetes, abnormaal hoge vetwaarden in het bloed of hoge bloeddruk.

BMI is een meting die het lichaamsgewicht in verhouding tot de lengte aangeeft.

Mysimba bevat de werkzame stoffen naltrexon en bupropion, die in de EU afzonderlijk zijn goedgekeurd voor ander gebruik.

Therapeutische indicatie

Mysimba is, als aanvulling op een caloriearm dieet en verhoogde fysieke activiteit, geïndiceerd voor de gewichtsbeheersing bij volwassen patiënten (≥18 jaar) met een initiële Body Mass Index (BMI) van

  • ≥ 30 kg/m2 (obesitas).
  • ≥ 27 kg/m2 tot < 30 kg/m2 (overgewicht) in aanwezigheid van een of meer gewichtsgerelateerde comorbiditeiten (bijv. diabetes type 2, dyslipidemie of gecontroleerde hypertensie)

De behandeling met Mysimba moet na 16 weken worden gestaakt als de patiënt niet ten minste 5% van zijn oorspronkelijke lichaamsgewicht heeft verloren.

Hoe wordt Mysimba gebruikt?

Mysimba is verkrijgbaar in de vorm van tabletten met verlengde afgifte die 8 mg naltrexon en 90 mg bupropion bevatten en zijn uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. Verlengde afgifte betekent dat naltrexon en bupropion langzaam gedurende een paar uur uit de tablet worden afgegeven.

De behandeling met Mysimba wordt gestart met elke ochtend een enkele tablet, waarbij de dosis gedurende 4 weken geleidelijk wordt verhoogd tot de aanbevolen dosis van twee tabletten tweemaal daags, bij voorkeur ingenomen met voedsel.

Bij patiënten die bepaalde bijwerkingen hebben, zoals een verhoging van de bloeddruk, moet hun reactie op en verdraagbaarheid van het geneesmiddel regelmatig worden gecontroleerd en moet de behandeling worden stopgezet. Mysimba moet ook worden stopgezet als patiënten na vier maanden behandeling niet ten minste 5% van hun oorspronkelijke lichaamsgewicht zijn kwijtgeraakt.

Mysimba werking

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe Mysimba precies werkt, maar de twee werkzame stoffen, naltrexon en bupropion, werken in op de delen van de hersenen die de voedselinname en de energiebalans controleren, en verminderen ook het effect van het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor de werking van Mysimba. controleert het plezier dat gepaard gaat met het eten van voedsel. Wanneer ze samen worden gegeven, verminderen hun acties de eetlust en de hoeveelheid die patiënten eten, en verhogen ze het energieverbruik, waardoor ze een caloriebeperkt dieet kunnen volgen en hun lichaamsgewicht kunnen verminderen.

Welke voordelen van Mysimba zijn in onderzoeken aangetoond?

De effecten van Mysimba op het verminderen van het lichaamsgewicht zijn aangetoond in vier hoofdstudies onder ongeveer 4 500 patiënten met obesitas of overgewicht, waarin Mysimba werd vergeleken met een placebo (een schijnbehandeling). Patiënten in de onderzoeken kregen het geneesmiddel als onderdeel van een afslankprogramma, inclusief counseling en advies over dieet en lichaamsbeweging. De belangrijkste graadmeters voor de werkzaamheid waren de procentuele vermindering van het lichaamsgewicht gedurende een behandelingsduur van 28 of 56 weken, en het percentage patiënten dat een gewichtsvermindering van ten minste 5% bereikte; In de onderzoeken werd ook gekeken naar het aantal patiënten dat een gewichtsafname van ten minste 10% bereikte, en de resultaten werden geanalyseerd met behulp van verschillende methoden om rekening te houden met het aantal patiënten dat de onderzoeken niet voltooide (ongeveer 50% in één keer). jaar).

In drie van de onderzoeken bedroeg het gemiddelde gewichtsverlies bij met Mysimba behandelde patiënten ongeveer 3,7 tot 5,7%, vergeleken met 1,3 tot 1,9% bij placebo; het percentage met Mysimba behandelde patiënten dat 5% gewichtsverlies bereikte, varieerde van 28 tot 42%, vergeleken met 12 tot 14% met placebo. Ongeveer 13 tot 22% van degenen die Mysimba gebruikten, bereikten een gewichtsvermindering van ten minste 10%, terwijl 5 tot 6% van de met placebo behandelde patiënten dit deed.

In het andere onderzoek, waarin de begeleiding van de patiënt ook intensiever was, was het totale gewichtsverlies gedurende de onderzoeksperiode groter: 8,1% met Mysimba en 4,9% met placebo. Ongeveer 46% en 30% van de patiënten die Mysimba kregen, bereikten respectievelijk een gewichtsafname van 5 en 10%, vergeleken met respectievelijk 34% en 17% met placebo.

De mate van verbetering met Mysimba ten opzichte van placebo was vergelijkbaar bij gebruik van verschillende analysemethoden, hoewel de voordelen het kleinst waren bij de meest conservatieve methoden die ervan uitgingen dat patiënten die het onderzoek niet hadden voltooid, geen enkele verbetering zouden hebben gezien. Het behandelingseffect was duidelijker bij patiënten die een behandeling van 56 weken hadden voltooid, of die na vier maanden ten minste 5% van hun oorspronkelijke lichaamsgewicht hadden verloren.

Mysimba bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van Mysimba (die bij meer dan 1 op de 10 mensen kunnen voorkomen) zijn misselijkheid en braken (zich ziek voelen en zijn) en constipatie; duizeligheid en een droge mond kwamen ook vaak voor (waargenomen bij maximaal 1 op de 10 patiënten). Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gemelde bijwerkingen van Mysimba.

Mysimba mag niet worden gebruikt bij bepaalde patiënten die een bijzonder risico lopen op bijwerkingen, waaronder patiënten met een ernstig verminderde nier- of leverfunctie, patiënten met een hoge bloeddruk die niet onder controle is, patiënten die ooit epileptische aanvallen (toevallen) hebben gehad, bepaalde psychologische problemen of die een hersentumor hebben of die ontwenningsverschijnselen van alcohol of bepaalde drugs ondergaan. Zie de bijsluiter voor de volledige lijst met beperkingen.

Waarom is Mysimba goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Geneesmiddelenbureau was van mening dat, hoewel de werkzaamheid van het geneesmiddel bij het bevorderen van gewichtsverlies beperkt was, deze voldoende was om klinisch significant te zijn, en dat een verplichte herbeoordeling van de behandeling na vier maanden ervoor zou moeten zorgen dat het geneesmiddel wordt nog steeds alleen gebruikt bij mensen bij wie het geneesmiddel voldoende voordeel oplevert. Met betrekking tot de veiligheid waren de meest voorkomende bijwerkingen, hoewel het CHMP enige zorgen had over mogelijke effecten op het hart en de bloedvaten (cardiovasculaire uitkomsten) en een licht verhoogd risico op toevallen (stuipen), grotendeels beheersbaar, omdat patiënten konden stoppen met het gebruik van het geneesmiddel als ze waren hinderlijk. Tijdens de beoordeling werden tussentijdse gegevens uit een lopend onderzoek naar cardiovasculaire uitkomsten beoordeeld, hoewel het CHMP ook aanbeveelde om de cardiovasculaire effecten van het geneesmiddel voortdurend te monitoren. Op basis van het beschikbare bewijsmateriaal heeft het CHMP geconcludeerd dat de voordelen van Mysimba groter zijn dan de risico’s en heeft geadviseerd het middel voor gebruik in de EU goed te keuren.

Welke maatregelen worden er genomen om een ​​veilig en effectief gebruik van Mysimba te garanderen?

Er is een risicobeheerplan ontwikkeld om te garanderen dat Mysimba veilig wordt gebruikt. Op basis van dit plan is veiligheidsinformatie opgenomen in de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van Mysimba, inclusief de passende voorzorgsmaatregelen die moeten worden gevolgd door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en patiënten.

Daarnaast zal het bedrijf dat Mysimba op de markt brengt een informatiepakket opstellen voor artsen die het geneesmiddel voorschrijven, met daarin richtlijnen voor het stoppen van de behandeling bij patiënten die niet reageren of als er zorgen bestaan ​​over bijwerkingen. Ook zal er verder onderzoek worden gedaan naar het effect van het geneesmiddel op het hart en de bloedvaten.

Mysimba of Saxenda

Zowel Saxenda als Mysimba worden gebruikt om het gewicht te beheersen en obesitas te behandelen. In sommige gevallen is Saxenda echter ook goedgekeurd voor de behandeling van type 2-diabetes, terwijl Mysimba over het algemeen niet voor dit doel wordt gebruikt.

Hoe vergelijken ze?

Saxenda en Mysimba hebben cruciale verschillen in effectiviteit, bijwerkingen, kosten en toegankelijkheid. Saxenda produceert gemiddeld meer gewichtsverlies, maar heeft meer gastro-intestinale bijwerkingen. Mysimba is goedkoper, maar kan minder effectief zijn voor aanzienlijk gewichtsverlies. Saxenda heeft een injectie nodig, terwijl Mysimba een tablet is.

Wat is het verschil tussen Saxenda en Mysimba?

Er zijn een paar duidelijke verschillen tussen Saxenda en Mysimba, waarvan de eerste de actieve ingrediënten zijn die in deze medicijnen worden gebruikt.

Saxenda gebruikt Liraglutide en Mysimba gebruikt Naltrexon en Bupropion, verschillende soorten medicijnen die op verschillende manieren werken.

Terwijl Mysimba op uw hersenen werkt om uw trek te verminderen, werkt Saxenda op uw hongerhormonen om uw eetlust te verminderen en u langer een vol gevoel te geven.

Een ander verschil is de manier waarop u deze medicijnen inneemt: Mysimba wordt in de vorm van tabletten ingenomen, terwijl Saxenda wordt geïnjecteerd.

Hoe vaak u uw dosis inneemt, kan ook verschillen. Saxenda wordt één keer per dag ingenomen, maar Mysimba kan één of twee keer per dag worden ingenomen, afhankelijk van het stadium van de behandeling dat u heeft bereikt.

Welke medicijnen helpen mij meer af te vallen?

Het kan moeilijk zijn om precies te zeggen welke medicatie u zal helpen om af te vallen, omdat iedereen anders is en sommigen het beter zullen doen met verschillende behandelingen dan anderen.

We kunnen echter wel het gemiddelde gewicht vergelijken dat patiënten naar verwachting binnen een bepaalde tijd bij beide behandelingen zullen verliezen.

Om dit te weten te komen, hoeven we niet verder te zoeken dan de bijsluiters van elk medicijn.

Volgens de richtlijnen voor een succesvolle behandeling met Mysimba verliezen patiënten doorgaans binnen 16 weken minstens 5% van hun oorspronkelijke startgewicht.

Ter vergelijking: patiënten zouden binnen 12 weken na inname van de hoogste dosis Saxenda minstens 5% van hun startgewicht moeten verliezen – een verschil van 4 weken voor dezelfde hoeveelheid gewichtsverlies.

Is Saxenda beter dan Mysimba?

Technisch gezien zou u met Saxenda uw 5% gewichtsverliesgrens vier weken eerder moeten bereiken dan met Mysimba, maar dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat dit de betere behandeling voor u is.

Er zijn veel factoren waarmee uw voorschrijver rekening zal houden bij het beslissen welke afslankmedicatie hij u tijdens uw eerste consult zal aanbieden. En hoe snel u kunt afvallen is er slechts één van.

Ze zullen ook rekening moeten houden met uw gezondheid en eventuele medische problemen waardoor de ene behandeling beter voor u is dan de andere.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u allergisch bent voor een ingrediënt in een van deze behandelingen, maar niet voor de andere, of dat u een fobie voor naalden heeft, waardoor Mysimba de betere optie voor u is.

Ze zullen ook rekening houden met de mogelijke bijwerkingen van elk geneesmiddel en of u deze al eerder met soortgelijke medicijnen heeft ervaren.

Als u niet zeker weet waarom uw voorschrijver u het ene medicijn heeft aangeboden in plaats van het andere, vraag het hem dan gerust!

Zij kunnen uitleggen waarom zij de door hen voorgeschreven behandeling op dit moment als de beste optie voor u beschouwen en of zij in de toekomst wellicht andere behandelingen overwegen.

Hoeveel gewicht kun je verliezen op Mysimba?

Zoals we al hebben vermeld, moet u, als uw behandeling met Mysimba goed verloopt, binnen 16 weken minimaal 5% van uw startgewicht verliezen.

Dit is uiteraard niet de limiet van hoeveel gewicht u kunt verliezen met deze behandeling, maar het is een goede indicatie van hoe u normaal gesproken zult beginnen.

Als u bijvoorbeeld met uw behandeling bent begonnen met een gewicht van 100 kg, kunt u doorgaans verwachten dat u binnen deze tijd minstens 12 kg zult afvallen.

Als u deze hoeveelheid gewicht niet binnen 16 weken bent kwijtgeraakt, kan uw voorschrijver uw behandeling beëindigen en overwegen iets anders te proberen, waaronder mogelijk andere medicijnen voor gewichtsverlies, zoals Saxenda.

Welke afslankbehandeling is geschikt voor mij?

Er zijn veel factoren die een rol spelen bij het bepalen van de juiste medicatie voor u. Uw voorschrijvers moeten over veel nadenken voordat ze überhaupt een behandeling ondertekenen!

Dit betekent dat het voor ons onmogelijk is om een ​​algemene uitspraak te doen over welke afslankbehandeling voor u persoonlijk geschikt zou zijn.

We kunnen echter wel zeggen dat de juiste afslankbehandeling voor u een behandeling is die werkt, geen of enkele beheersbare bijwerkingen heeft en in uw schema past.

Uw voorschrijver zal uw medische geschiedenis en behandelingsopties met u bespreken tijdens uw eerste consult en zal ook regelmatig uw voortgang tijdens uw behandeling controleren.

Dit zal zowel u als hen helpen er zeker van te zijn dat u de juiste behandeling voor u krijgt, wat deze ook is.

We hopen dat we u hebben geholpen een beter idee te krijgen van welke afslankmedicijnen geschikt voor u kunnen zijn en of u misschien de voorkeur geeft aan Saxenda of Mysimba.

Nog steeds niet zeker? We zijn hier om te helpen!

Hier vindt u enkele van onze andere handleidingen over populaire behandelingen voor gewichtsbeheersing, zodat u meer te weten kunt komen over uw opties en hoe deze voor u kunnen werken.

0/5 (0 Reviews)