Metoprolol Kopen

35.0075.00

Metoprolol (Lopressor®) is een medicijn dat uw bloeddruk en hartslag verlaagt, waardoor uw hart gemakkelijker bloed naar de rest van uw lichaam kan pompen. Het behandelt hoge bloeddruk. Het voorkomt ook pijn op de borst of verdere schade na een hartaanval. Het is een soort bètablokker.

Beschrijving

Metoprolol Sandoz Kopen Zonder Recept

METOPROLOL behandelt hoge bloeddruk. Het voorkomt ook pijn op de borst (angina pectoris) of verdere schade na een hartaanval. Het verlaagt uw bloeddruk en hartslag, waardoor uw hart gemakkelijker bloed naar de rest van uw lichaam kan pompen. Het behoort tot een groep medicijnen die bètablokkers worden genoemd.

Dit geneesmiddel kan voor andere doeleinden worden gebruikt; vraag uw zorgverlener of apotheker als u vragen heeft.

GEMEENSCHAPPELIJKE MERKNAAM(EN): Lopressor

Wat moet ik mijn zorgteam vertellen voordat ik Metoprolol inneem?

Ze moeten weten of u een van deze aandoeningen heeft:

 • suikerziekte
 • Hart- of vaatziekten zoals trage hartslag, verergering van hartfalen, hartblokkade, zieke sinussyndroom of de ziekte van Raynaud
 • Nierziekte
 • Leverziekte
 • Long- of ademhalingsziekte, zoals astma of emfyseem
 • Feochromocytoom
 • Schildklier aandoening
  Een ongebruikelijke of allergische reactie op metoprolol, andere bètablokkers, medicijnen, voedsel, kleurstoffen of conserveermiddelen
 • Zwanger of probeert zwanger te worden
 • Borstvoeding

Hoe moet ik Metoprolol gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met water. Neem het elke dag op hetzelfde tijdstip in zoals aangegeven op het receptetiket. U kunt het met of zonder voedsel innemen. Je moet het altijd op dezelfde manier opvatten. Blijf het innemen, tenzij uw zorgteam u zegt te stoppen.

Praat met uw zorgteam over het gebruik van dit medicijn bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of eerstehulpafdeling.

LET OP: Dit geneesmiddel is alleen voor u bestemd. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk in. Neem alleen die dosis als het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen dubbele of extra doses.

Wat kan interageren met Metoprolol?

Dit medicijn kan interageren met het volgende:

 • Bepaalde medicijnen voor bloeddruk, hartaandoeningen en onregelmatige hartslag.
 • Bepaalde geneesmiddelen voor depressie, zoals monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers), fluoxetine of paroxetine.
 • Clonidine.
 • dobutamine.
 • adrenaline.
 • Isoproterenol.
 • Reserpine.

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, vrij verkrijgbare medicijnen of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook of u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen een wisselwerking hebben met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit medicijn?

Bezoek uw zorgteam voor regelmatige controles van uw vorderingen. Controleer uw bloeddruk zoals aangegeven. Vraag uw zorgteam wat uw bloeddruk moet zijn. Zoek ook uit wanneer u contact met hen moet opnemen.

Trakteer uzelf niet op hoest, verkoudheid of pijn tijdens het gebruik van dit medicijn zonder uw zorgteam om advies te vragen. Sommige geneesmiddelen kunnen uw bloeddruk verhogen.

U kunt slaperig of duizelig worden. Rijd niet, bedien geen machines en doe geen dingen die mentale alertheid vereisen totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft. Sta niet snel op of ga niet snel rechtop zitten, vooral als u een oudere patiënt bent. Dit verkleint de kans op duizeligheid of flauwvallen. Alcohol kan de werking van dit medicijn verstoren. Vermijd alcoholische dranken.

Dit medicijn kan de bloedsuikerspiegel verhogen. Vraag uw zorgteam of veranderingen in dieet of medicijnen nodig zijn als u diabetes heeft.

Metoprolol bijwerkingen

Bijwerkingen die u zo snel mogelijk aan uw zorgteam moet melden:

 • Allergische reacties – huiduitslag, jeuk, netelroos, zwelling van het gezicht, lippen, tong of keel.
 • Hartfalen – kortademigheid, zwelling van de enkels, voeten of handen, plotselinge gewichtstoename, ongebruikelijke zwakte of vermoeidheid.
 • Lage bloeddruk – duizeligheid, zich zwak of licht in het hoofd voelen, wazig zien.
 • Raynaud – kalme, gevoelloze of pijnlijke vingers of tenen die van kleur kunnen veranderen van bleek, naar blauw, naar rood.
 • Trage hartslag – duizeligheid, flauwvallen of licht gevoel in het hoofd, verwardheid, moeite met ademhalen, ongebruikelijke zwakte of vermoeidheid.
 • Verslechterende stemming, depressieve gevoelens.

Bijwerkingen die meestal geen medische zorg vereisen (meld het aan uw zorgteam als ze aanhouden of hinderlijk zijn):

 • Verandering in geslachtsdrift of prestatie.
 • Diarree.
 • Duizeligheid.
 • Vermoeidheid.
 • Hoofdpijn.

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke bijwerkingen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen.

Waar moet ik mijn medicatie bewaren?

Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden.

Bewaren bij kamertemperatuur tussen 15 en 30 graden C (59 en 86 graden F). Beschermen tegen vocht. Houd de container goed gesloten. Gooi alle ongebruikte medicatie weg na de vervaldatum.

OPMERKING: dit blad is een samenvatting. Het bevat mogelijk niet alle mogelijke informatie. Als u vragen heeft over dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts, apotheker of zorgverlener.

0/5 (0 Reviews)

Extra informatie

Dosis

25Mg, 50Mg, 100Mg