Losartan Kopen

45.0070.00

Beschrijving

Losartan Kalium Kopen Zonder Recept

Losartan wordt gebruikt om hoge bloeddruk (hypertensie) te behandelen en om de nieren te helpen beschermen tegen schade als gevolg van diabetes. Het wordt ook gebruikt om het risico op beroertes te verlagen bij patiënten met hoge bloeddruk en een vergroot hart. Het verlagen van hoge bloeddruk helpt beroertes, hartaanvallen en nierproblemen te voorkomen. Losartan behoort tot een klasse geneesmiddelen die angiotensine-receptorblokkers (ARB’s) worden genoemd. Het werkt door de bloedvaten te ontspannen, zodat het bloed gemakkelijker kan stromen.

Waarschuwingen

Gebruik losartan niet als u zwanger bent. Stop met het gebruik en vertel het uw arts meteen als u zwanger wordt. Dit geneesmiddel kan letsel of de dood van de ongeboren baby veroorzaken als u het geneesmiddel tijdens uw tweede of derde trimester gebruikt. Gebruik effectieve anticonceptie.

U mag dit medicijn niet gebruiken als u allergisch bent voor losartan.

Als u diabetes heeft, gebruik losartan dan niet samen met aliskiren-medicatie (Amturnide, Tekturna, Tekamlo, Valturna).

In sporadische gevallen kan losartan een aandoening veroorzaken die resulteert in de afbraak van skeletspierweefsel, mogelijk leidend tot nierfalen. Bel onmiddellijk uw arts als u onverklaarbare spierpijn, -gevoeligheid of -zwakte heeft, vooral als u ook koorts, ongewone vermoeidheid en donkergekleurde urine heeft.

Voordat u dit geneesmiddel inneemt

Als u diabetes heeft, gebruik losartan dan niet samen met aliskiren-medicatie (Amturnide, Tekturna, Tekamlo, Valturna). Het kan ook nodig zijn om het gebruik van dit geneesmiddel met Aliskiren te vermijden als u een nieraandoening heeft.

Om er zeker van te zijn dat dit geneesmiddel veilig voor u is, dient u uw arts te vertellen of u het volgende heeft:

  • nierziekte;
  • leverziekte;
  • congestief hartfalen;
  • een verstoring van de elektrolytenbalans (zoals een laag kaliumgehalte in uw bloed);
  • Als u uitgedroogd bent.

Gebruik het niet als u zwanger bent. Stop met het gebruik en vertel het uw arts meteen als u zwanger wordt. Losartan kan letsel of de dood van de ongeboren baby veroorzaken als u het geneesmiddel tijdens uw tweede of derde trimester gebruikt. Gebruik effectieve anticonceptie.

Het is niet bekend of losartan in de moedermelk terechtkomt en of het een zogende baby kan schaden. Het zou het beste zijn als u geen borstvoeding geeft tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Hoe moet ik losartan innemen?

Neem losartan precies in zoals voorgeschreven door uw arts. Volg alle aanwijzingen op uw receptetiket. Uw arts kan af en toe uw dosis aanpassen om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten krijgt. Gebruik dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

U kunt losartan met of zonder voedsel innemen.

Bel uw arts als u aanhoudend moet braken of diarree heeft of meer dan normaal zweet. U kunt snel uitdrogen tijdens het gebruik van dit medicijn, wat leidt tot een ernstig lage bloeddruk of verstoring van de elektrolytenbalans.

Uw bloeddruk moet vaak worden gecontroleerd. Bezoek uw arts regelmatig.

Het kan 3 tot 6 weken duren voordat u losartan gebruikt voordat uw bloeddruk enigszins daalt. Blijf de medicatie gebruiken zoals voorgeschreven voor het beste resultaat. Praat met uw arts als uw symptomen na drie weken behandeling niet verbeteren.

Als u wordt behandeld voor hoge bloeddruk, blijf dit medicijn dan gebruiken, ook als u zich goed voelt. Hoge bloeddruk heeft vaak geen symptomen. Het kan zijn dat u de rest van uw leven bloeddrukmedicatie nodig heeft.

Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht, warmte en licht.

Losartan Kalium dosering

Gebruikelijke dosis voor volwassenen voor diabetische nefropathie:

Aanvangsdosis: 50 mg oraal eenmaal daags.
Onderhoudsdosis: 25 tot 100 mg oraal in 1 tot 2 doses.

Gebruikelijke dosis voor volwassenen voor hypertensie:

Aanvangsdosis: 50 mg oraal eenmaal daags.
Onderhoudsdosis: 25 tot 100 mg oraal in 1 tot 2 doses.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis?

Neem de gemiste dosis in zodra u eraan denkt. Sla de gemiste dosis over als het bijna tijd is voor uw volgende geplande dosis. Neem geen extra geneesmiddel om een vergeten dosis in te halen.

Wat moet ik vermijden?

Gebruik geen kaliumsupplementen of zoutvervangers tijdens het gebruik van dit geneesmiddel, tenzij uw arts u dat heeft gezegd.

Vermijd te snel opstaan vanuit zitten of liggen, anders kunt u zich duizelig voelen. Sta langzaam op en sta stil om vallen te voorkomen.

Losartan bijwerkingen

Duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd kunnen optreden wanneer uw lichaam zich aanpast aan losartan. Vertel het uw arts of apotheker onmiddellijk als een van deze effecten aanhoudt of verergert.

Om het risico op duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd te verminderen, dient u langzaam op te staan wanneer u opstaat vanuit een zittende of liggende positie.

Onthoud dat losartan is voorgeschreven omdat uw arts heeft geoordeeld dat het voordeel opweegt tegen het risico op bijwerkingen. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen.

Vertel het uw arts onmiddellijk als een van deze onwaarschijnlijke maar ernstige bijwerkingen optreedt: flauwvallen, symptomen van een hoog kaliumgehalte in het bloed (zoals spierzwakte, langzame/onregelmatige hartslag).

Hoewel losartan kan worden gebruikt om nierproblemen te voorkomen of om mensen met nierproblemen te behandelen, kan het ook zelden ernstige of verergerende problemen veroorzaken. Uw arts zal uw nierfunctie controleren terwijl u losartan gebruikt. Vertel het uw arts onmiddellijk als u tekenen van nierproblemen heeft, zoals een verandering in de hoeveelheid urine.

Een ernstige allergische reactie op dit medicijn is zeldzaam. Roep echter onmiddellijk medische hulp in als u symptomen van een ernstige allergische reactie opmerkt, waaronder huiduitslag, jeuk/zwelling (vooral van het gezicht/tong/keel), ernstige duizeligheid of moeite met ademhalen.

Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Neem contact op met uw arts of apotheker als u andere bijwerkingen opmerkt dan hierboven vermeld.

Interacties

Geneesmiddelinteracties kunnen de werking van uw medicijnen veranderen of uw risico op ernstige bijwerkingen vergroten. Dit document bevat niet alle mogelijke geneesmiddelinteracties. Houd een lijst bij van al uw producten (inclusief geneesmiddelen op recept en zonder recept en kruidenproducten) en deel deze met uw arts en apotheker. Start, stop of verander de dosering van medicijnen niet zonder toestemming van uw arts.

Sommige producten die kunnen interageren met dit geneesmiddel zijn aliskiren, lithium, medicijnen die het kaliumgehalte in het bloed kunnen verhogen (zoals sparsentan, ACE-remmers waaronder benazepril/lisinopril, anticonceptiepillen die drospirenon bevatten).

Sommige producten bevatten ingrediënten die de bloeddruk kunnen verhogen of hartfalen kunnen verergeren. Vertel uw apotheker welke producten u gebruikt en vraag hoe u ze veilig kunt gebruiken (vooral hoest- en verkoudheidsproducten, dieethulpmiddelen of NSAID’s zoals ibuprofen/naproxen).

Notities

Deel dit medicijn niet met anderen.

Veranderingen in levensstijl, zoals programma’s voor stressvermindering, lichaamsbeweging en veranderingen in het dieet, kunnen de effectiviteit van dit geneesmiddel vergroten. Praat met uw arts of apotheker over veranderingen in levensstijl waar u baat bij kunt hebben.

Laboratorium- en medische tests (zoals nierfunctie en kaliumspiegels) moeten worden uitgevoerd tijdens het gebruik van dit medicijn. Houd alle medische en laboratoriumafspraken. Raadpleeg uw arts voor meer details.

Controleer uw bloeddruk regelmatig terwijl u Losartan gebruikt. Leer hoe u uw bloeddruk kunt controleren en deel de resultaten met uw arts.

Opslag

Bewaar tabletten bij kamertemperatuur, uit de buurt van licht en vocht. Bewaar het niet in de badkamer. Houd alle medicijnen uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Bewaar de suspensie in de koelkast tussen 36-46 graden F (2-8 graden C). Niet bevriezen. Gooi alle ongebruikte rust na vier weken weg.

Spoel geen medicijnen door het toilet of giet ze niet in een afvoer, tenzij anders aangegeven. Gooi dit product op de juiste manier weg als het verlopen is of niet langer nodig is. Raadpleeg uw apotheker of uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.

Extra informatie

Dosis

25Mg, 50Mg