Levocetirizine Kopen

40.00

Beschrijving

Levocetirizine Kopen Zonder Recept

Levocetirizine is een antihistaminicum dat vaak wordt gebruikt voor de verlichting van allergische symptomen zoals niezen, loopneus, jeukende ogen en huiduitslag. Het is effectief bij aandoeningen zoals allergische rinitis, ook bekend als hooikoorts, en chronische urticaria, een vorm van netelroos. Het werkt door het blokkeren van de werking van histamine, een stof in het lichaam die allergische symptomen veroorzaakt. Levocetirizine behoort tot de derde generatie antihistaminica, wat betekent dat het minder snel slaperigheid veroorzaakt dan sommige oudere medicijnen in dezelfde klasse.

De werkzaamheid van levocetirizine treedt meestal binnen een uur in werking en kan als tablet, drank of in oogdruppelvorm toegediend worden. Het wordt beschouwd als een tweedegeneratie-antihistaminicum dat helpt om de kwaliteit van leven voor mensen met allergieën te verbeteren. Levocetirizine is een receptmedicatie en moet in overleg met een zorgverlener worden gebruikt om er zeker van te zijn dat het geschikt is voor de patiënt en de specifieke symptomen.

Belangrijke Punten

 • Levocetirizine is een effectief antihistaminicum voor allergische symptomen.
 • Het medicijn is verkrijgbaar in verschillende vormen en heeft een snelle werking.
 • Voorgeschreven door een zorgverlener, is het belangrijk voor veilige en effectieve behandeling.

Beschrijving en Gebruik

Levocetirizine is een effectief middel tegen allergische reacties en wordt vaak voorgeschreven bij klachten zoals hooikoorts, jeuk en uitslag. Het is een derivaat van cetirizine met een gerichte werking als antihistaminicum.

Levocetirizine en Cetirizine

Levocetirizine is de actieve R-enantiomeer van cetirizine, wat inhoudt dat het een zuiverdere vorm van de stof is met mogelijk minder bijwerkingen. Zowel levocetirizine als cetirizine blokkeren de werking van histamine, een stof die in het lichaam vrijkomt bij allergische reacties.

Toedieningsvormen en Dosering

Levocetirizine is beschikbaar in diverse toedieningsvormen:

 • Tablet: standaard dosering is 5 mg per dag.
 • Orale oplossing: voor mensen die moeite hebben met het slikken van tabletten.

Het is belangrijk dat levocetirizine altijd volgens de aanwijzingen van de arts of de instructies op het recept wordt ingenomen. Levocetirizine bijsluiter bevat specifieke doseringsinstructies.

Gebruik bij Kinderen en Volwassenen

Voor volwassenen en kinderen worden verschillende doseringen en vormen van levocetirizine aanbevolen:

 • Voor volwassenen: gewoonlijk de standaard dosering van een 5 mg tablet of oplossing.
 • Voor kinderen: speciale producten zoals Children’s XYZAL® Allergy 24HR zijn beschikbaar in aangepaste doseringen.

Het gebruik van levocetirizine moet zorgvuldig worden overwogen en is afhankelijk van de leeftijd en het gewicht van het kind.

Veiligheid en Bijwerkingen

Bij het gebruik van levocetirizine is het van belang zowel de veiligheid van het medicijn als de mogelijke bijwerkingen in acht te nemen. Dit helpt patiënten en zorgverleners samen te werken om ongewenste effecten te minimaliseren.

Mogelijke Bijwerkingen

Levocetirizine kan bijwerkingen veroorzaken zoals:

 • Slaperigheid: kan de rijvaardigheid en het bedienen van machines beïnvloeden.
 • Droge mond: vaak gemeld en kan ongemak veroorzaken.
 • Overige bijwerkingen: buikpijn, misselijkheid, hoofdpijn, versnelde hartslag en huidreacties zoals jeuk of tinteling.

Raadplegen van een gezondheidszorgprofessional wordt geadviseerd bij ernstige bijwerkingen, en bijwerkingen kunnen ook gemeld worden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.

Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen

Waarschuwingen voor levocetirizine omvatten:

 • Alcohol en levocetirizine kunnen elkaars sederende effecten versterken.
 • Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een nierziekte of zij die dialyse ondergaan.

Informatie over interacties met andere stoffen is te vinden in de bijsluiter of via een gezondheidszorgprofessional.

Interacties met Andere Medicijnen

Interacties waar opgelet moet worden:

 • Ritonavir en theofylline kunnen interacties hebben met levocetirizine.
 • Raadpleeg altijd de bijsluiter voor een volledige lijst van mogelijke drug interactions of overleg met een arts voordat u andere vitaminen of kruidenproducten inneemt.

Speciale Overwegingen bij Specifieke Groepen

Specifieke groepen die extra aandacht vereisen:

 • Zwangerschap: Vrouwen die zwanger zijn of willen worden moeten voorafgaand aan gebruik advies vragen aan een arts.
 • Borstvoeding: Vrouwen die borstvoeding geven dienen voorzichtig te zijn, aangezien de veiligheid voor de baby niet helder is.
 • Allergische reacties: Bij anafylaxie of moeite met ademhalen, direct een ziekenhuis bezoeken of een antigifcentrum raadplegen.

Opslag en toegang tot het medicijn moet volgens de richtlijnen op de bijsluiter of zoals aanbevolen door een gezondheidszorgprofessional. Voor gemiste doses, volg de instructies van de bijsluiter of overleg met een arts, en in geval van overdosis, onmiddellijk contact opnemen met een antigifcentrum of een ziekenhuis.

Veelgestelde Vragen

In deze sectie worden veelvoorkomende vragen over Levocetirizine en de bijbehorende antwoorden behandeld. De focus ligt op bijwerkingen, verkrijgbaarheid, informatie uit de bijsluiter, effect op gewicht, dosering en veiligheid tijdens zwangerschap.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Levocetirizine?

Levocetirizine kan bijwerkingen hebben zoals verwardheid, hoesten, een afname in de frequentie van urineren en moeite met slikken. Elk medicijn kan uiteenlopende reacties veroorzaken afhankelijk van de individuele gevoeligheid van de patiënt.

Is Levocetirizine beschikbaar bij drogisterijen zoals Kruidvat?

Levocetirizine is een antihistaminicum dat over het algemeen receptvrij verkrijgbaar is bij drogisterijen. Voor specifieke beschikbaarheid bij drogisterijen zoals Kruidvat wordt aangeraden om direct contact op te nemen met de winkel.

Wat staat er vermeld in de bijsluiter van Levocetirizine?

De bijsluiter van Levocetirizine bevat belangrijke informatie voor patiënten, zoals doseringsrichtlijnen, wijze van gebruik en waarschuwingen omtrent de lever- en nierfunctie.

Kan het gebruik van Levocetirizine leiden tot gewichtstoename?

Er zijn geen directe bewijzen dat het gebruik van Levocetirizine leidt tot gewichtstoename. Bijwerkingen kunnen echter per individu verschillen en het is daarom belangrijk om veranderingen in gewicht te bespreken met een arts.

Wat is de aanbevolen dosering van Levocetirizine voor volwassenen?

Voor volwassenen is de aanbevolen dosering van Levocetirizine gewoonlijk 5 milligram (mg) of 10 milliliters (mL), wat overeenkomt met één theelepel, eenmaal daags in de avond.

Is Levocetirizine veilig te gebruiken tijdens zwangerschap?

Levocetirizine moet alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als het duidelijk nodig is en het voordeel opweegt tegen het risico. Het is essentieel om de veiligheid en richtlijnen te bespreken met een gezondheidszorgverlener.

0/5 (0 Reviews)