Lasix Furosemide Kopen

40.0060.00

Furosemide (Lasix®) is een medicijn dat hoge bloeddruk behandelt. Het kan ook zwelling in verband met hart-, nier- of leverziekte verminderen. Het is een diureticum dat uw nieren helpt om via uw plas vocht en zout uit uw bloed te verwijderen.

Beschrijving

Lasix Furosemide Kopen Zonder Recept

FUROSEMIDE behandelt hoge bloeddruk. Het kan ook zwelling in verband met hart-, nier- of leverziekte verminderen. Het helpt uw nieren om via de urine meer vocht en zout uit uw bloed te verwijderen. Het behoort tot een groep geneesmiddelen die diuretica worden genoemd.

Dit geneesmiddel kan voor andere doeleinden worden gebruikt; vraag uw zorgverlener of apotheker als u vragen heeft.

Wat moet ik mijn zorgteam vertellen voordat ik dit medicijn inneem?

Ze moeten weten of u een van deze aandoeningen heeft:

 • Diarree of braken.
 • Jicht.
 • Hartziekte.
 • Hoge of lage elektrolyten, zoals magnesium, kalium of natrium, bevinden zich in uw bloed.
 • Nierziekte, kleine hoeveelheden urine of moeite met plassen.
 • Leverziekte.
 • Schildklier aandoening.
 • Een ongebruikelijke of allergische reactie op furosemide, sulfamedicijnen, andere medicijnen, voedsel, kleurstoffen of conserveermiddelen.
 • Zwanger of probeert zwanger te worden.
 • Borstvoeding.

Hoe moet ik Lasix Furosemide gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in. Neem het elke dag op hetzelfde tijdstip in zoals aangegeven op het receptetiket. U kunt het met of zonder voedsel innemen. Als het uw maag van streek maakt, neem het dan in met voedsel. Blijf het innemen, tenzij uw zorgteam u zegt te stoppen.

Praat met uw zorgteam over het gebruik van dit medicijn bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of eerste hulp.

LET OP: Dit geneesmiddel is alleen voor u bestemd. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk in. Neem alleen die dosis als het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen dubbele of extra doses.

Wat kan interageren met Lasix Furosemide?

 • Aspirine en aspirine-achtige medicijnen.
 • Bepaalde antibiotica.
 • Chloraal hydraat.
 • Cisplatine.
 • Cyclosporine.
 • Digoxine.
 • Diuretica.
 • Laxeermiddelen.
 • Lithium.
 • Medicijnen tegen bloeddruk.
 • Geneesmiddelen die de spieren ontspannen voor een operatie.
 • Methotrexaat.
 • NSAID’s, medicijnen tegen pijn en ontsteking, zoals ibuprofen, naproxen of indomethacine.
 • Fenytoïne.
 • Steroïde medicijnen, zoals prednison of cortison.
 • sucralfaat.
 • Schildklierhormonen.

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, vrij verkrijgbare medicijnen of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook of u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen een wisselwerking hebben met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit medicijn?

Bezoek uw zorgteam voor regelmatige controles van uw vorderingen. Vertel het uw zorgteam als uw symptomen niet beter worden of als ze erger worden. Controleer uw bloeddruk zoals aangegeven. Ken uw bloeddruk en wanneer u contact moet opnemen met uw zorgteam.

Lasix Furosemide kan de hoeveelheid suiker in bloed of urine verhogen. Het risico kan groter zijn bij patiënten die al diabetes hebben. Vraag uw zorgteam wat u kunt doen om uw risico op diabetes te verlagen tijdens het gebruik van dit medicijn.

Het is mogelijk dat u een speciaal dieet moet volgen tijdens het gebruik van Furosemide. Neem contact op met uw zorgteam. Vraag ook hoeveel glazen vloeistof u dagelijks moet drinken. Je mag niet uitgedroogd raken.

Lasix Furosemide kan uw coördinatie, reactietijd of beoordelingsvermogen beïnvloeden. Rijd niet en bedien geen machines totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft. Ga langzaam rechtop zitten of staan om het risico op duizeligheid of flauwvallen te verminderen. Het drinken van alcohol met dit medicijn kan het risico op deze bijwerkingen verhogen.

Furosemide kan u gevoeliger maken voor de zon. Blijf uit de zon. Als u blootstelling aan de zon niet kunt vermijden, draag dan beschermende kleding en zonnebrandcrème. Gebruik geen zonnelampen of zonnebanken/zonnebanken.

Neem contact op met uw zorgteam als u ernstige diarree, misselijkheid en braken heeft of als u veel zweet. Het verlies van te veel lichaamsvloeistof kan het gevaarlijk voor u maken om dit medicijn in te nemen.

Lasix Furosemide bijwerkingen

Bijwerkingen die u zo snel mogelijk aan uw zorgteam moet melden:

 • Allergische reacties – huiduitslag, jeuk, netelroos, zwelling van het gezicht, lippen, tong of keel.
 • Uitdroging – verhoogde dorst, droge mond, flauwvallen of duizeligheid, hoofdpijn, donkergele of bruine urine.
 • Gehoorverlies, oorsuizen.
 • Hoge bloedsuikerspiegel (hyperglycemie) – verhoogde dorst of hoeveelheid urine, ongebruikelijke zwakte of vermoeidheid, wazig zien.
 • Lage bloeddruk – duizeligheid, zich zwak of licht in het hoofd voelen, wazig zicht.
 • Laag kaliumgehalte – spierpijn of krampen, ongebruikelijke zwakte of vermoeidheid, snelle of onregelmatige hartslag, obstipatie.

Bijwerkingen die meestal geen medische zorg vereisen (meld het aan uw zorgteam als ze aanhouden of hinderlijk zijn):

 • Brandend of tintelend gevoel in handen of voeten
 • Constipatie
 • Diarree
 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke bijwerkingen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen.

Waar moet ik mijn medicatie bewaren?

Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden.

Bewaren bij kamertemperatuur tussen 20 en 25 graden C (68 en 77 graden F). Beschermen tegen licht en vocht. Houd de container goed gesloten. Gooi alle ongebruikte medicatie weg na de vervaldatum.

OPMERKING: dit blad is een samenvatting. Het bevat mogelijk niet alle mogelijke informatie. Als u vragen heeft over dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts, apotheker of zorgverlener.

0/5 (0 Reviews)

Extra informatie

Dosis

20Mg, 40Mg