Besilaat Amlodipine Kopen

40.0060.00

Amlodipine wordt gebruikt met of zonder andere medicijnen om hoge bloeddruk te behandelen. Het verlagen van hoge bloeddruk helpt beroertes, hartaanvallen en nierproblemen te voorkomen. Amlodipine behoort tot een klasse geneesmiddelen die bekend staat als calciumantagonisten. Het werkt door de bloedvaten te ontspannen, zodat het bloed gemakkelijker kan stromen. Amlodipine wordt ook gebruikt om bepaalde vormen van pijn op de borst (angina pectoris) te voorkomen. Het kan helpen om uw vermogen om te oefenen te vergroten en de frequentie van angina-aanvallen te verminderen. Het mag niet worden gebruikt om episodes van pijn op de borst te behandelen wanneer deze zich voordoen. Gebruik andere medicijnen (zoals sublinguale nitroglycerine) om aanvallen van pijn op de borst te verlichten, zoals voorgeschreven door uw arts.

Beschrijving

Besilaat Amlodipine Accord Kopen Zonder Recept

Besilaat Amlodipine behoort tot een klasse medicijnen die calciumantagonisten worden genoemd. Het verlaagt de bloeddruk door de bloedvaten te ontspannen, zodat het hart minder hard hoeft te pompen.

Amlodipine wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde soorten angina pectoris (pijn op de borst) en andere aandoeningen veroorzaakt door coronaire hartziekte (vernauwing van de bloedvaten die het hart van bloed voorzien).

Amlodipine regelt pijn op de borst door de bloedtoevoer naar het hart te vergroten. Als het regelmatig wordt ingenomen, verlicht dit geneesmiddel pijn op de borst, maar stopt het niet als het eenmaal begint. Uw arts kan u een ander medicijn voorschrijven als u pijn op de borst heeft.

Amlodipine wordt ook alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) bij volwassenen en kinderen van ten minste zes jaar oud. Het verlagen van de bloeddruk kan het risico op een beroerte of een hartaanval verminderen.

Waarschuwingen

Vertel uw arts voordat u amlodipine inneemt als u congestief hartfalen of een leveraandoening heeft.

Het drinken van alcohol kan uw bloeddruk verder verlagen en specifieke bijwerkingen van amlodipine versterken.

Als u wordt behandeld voor hoge bloeddruk, blijf dan amlodipine gebruiken, ook als u zich goed voelt. Hoge bloeddruk heeft vaak geen symptomen. Het kan zijn dat u de rest van uw leven bloeddrukmedicatie nodig heeft.

Amlodipine is slechts een onderdeel van een compleet behandelingsprogramma dat dieet, lichaamsbeweging, gewichtsbeheersing en andere medicijnen kan omvatten. Volg uw dieet, medicijnen en trainingsroutines zeer nauwkeurig.

Vertel uw arts over uw andere hart- of bloeddrukmedicatie.

Uw pijn op de borst kan erger worden wanneer u voor het eerst amlodipine gaat gebruiken of wanneer uw dosis wordt verhoogd. Bel uw arts als uw pijn op de borst ernstig is of aanhoudt.

Hoe amlodipine te gebruiken

Lees de patiëntenbijsluiter, indien beschikbaar, van uw apotheker voordat u amlodipine inneemt telkens wanneer u een nieuwe vulling krijgt. Als u vragen heeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Neem dit medicijn oraal in met of zonder voedsel zoals uw arts u heeft voorgeschreven, meestal eenmaal daags.

Als u de vloeibare vorm van dit medicijn gebruikt, raadpleeg dan de informatie van de fabrikant of vraag uw apotheker om specifieke aanwijzingen. Sommige merken van de vloeibare vorm moeten voor gebruik worden geschud, terwijl andere merken niet voor gebruik hoeven te worden geschud. Meet de dosis zorgvuldig af met een speciaal maatbekertje/lepeltje. Gebruik geen huishoudlepel omdat u mogelijk niet de juiste dosis krijgt.

De dosering is gebaseerd op uw medische toestand en reactie op de behandeling. Uw arts kan uw dosis geleidelijk verhogen. Volg de instructies van uw arts zorgvuldig op.

Gebruik dit medicijn regelmatig om er het meeste profijt van te hebben. Om u te helpen herinneren, moet u het elke dag op hetzelfde tijdstip innemen. Blijf dit medicijn innemen, ook als u zich goed voelt. De meeste mensen met hoge bloeddruk voelen zich niet ziek.

Indien gebruikt voor angina pectoris, moet dit medicijn regelmatig worden ingenomen om effectief te zijn. Het mag niet worden gebruikt om angina pectoris te behandelen wanneer dit optreedt. Gebruik andere geneesmiddelen (zoals sublinguale nitroglycerine) om een angina-aanval te verlichten, zoals voorgeschreven door uw arts. Raadpleeg uw arts of apotheker voor details.

Vertel het uw arts als uw toestand niet verbetert of verslechtert (uw bloeddrukwaarden blijven bijvoorbeeld hoog of stijgen, pijn op de borst houdt aan of verergert).

Amlodipine dosering

Gebruikelijke dosis voor volwassenen voor hypertensie:

Aanvangsdosis: 5 mg eenmaal daags oraal.
Onderhoudsdosis: 5 tot 10 mg eenmaal daags oraal.
Maximale hoeveelheid: 10 mg/dag.

Opmerkingen: Patiënten die klein of kwetsbaar zijn, kunnen worden gestart met eenmaal daags oraal 2,5 mg.

Gebruikelijke dosis voor volwassenen voor angina pectoris:

Onderhoudsdosis: 5 tot 10 mg eenmaal daags oraal.
Maximale dosis: 10 mg/dag.

Gebruikelijke dosis voor volwassenen voor coronaire hartziekte:

Onderhoudsdosis: 5 tot 10 mg eenmaal daags oraal.
Maximale dosis: 10 mg/dag.

Gebruikelijke geriatrische dosis voor hypertensie:

Aanvangsdosis: eenmaal daags oraal 2,5 mg.
Onderhoudsdosis: 2,5 tot 10 mg eenmaal daags oraal.
Maximale dosis: 10 mg/dag.

Gebruikelijke geriatrische dosis voor angina pectoris:

Aanvangsdosis: 5 mg eenmaal daags oraal.
Onderhoudsdosis: 5 tot 10 mg eenmaal daags oraal.
Maximale dosis: 10 mg/dag.

Gebruikelijke pediatrische dosis voor hypertensie:

6 tot 17 jaar.
Onderhoudsdosis: 2,5 tot 5 mg eenmaal daags oraal.
Maximale dosis: 5 mg/dag.

Voorzorgsmaatregelen

Vertel uw arts of apotheker voordat u amlodipine inneemt als u allergisch bent voor amlodipine; of andere dihydropyridine-calciumkanaalblokkers (zoals nisoldipine of nifedipine) of andere allergieën. Dit product kan inactieve ingrediënten bevatten die allergische reacties of andere problemen kunnen veroorzaken. Praat met uw apotheker voor meer informatie.

Vertel uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt uw medische geschiedenis, vooral over: een bepaald structureel hartprobleem (aortastenose), lage bloeddruk of leverziekte.

Dit medicijn kan u duizelig maken. Alcohol of marihuana (cannabis) kunnen u meer duizelig maken. Rijd niet, bedien geen machines en doe geen dingen waarbij u alert moet zijn totdat u het veilig kunt doen. Beperk alcoholische dranken. Neem contact op met uw arts als u marihuana (cannabis) gebruikt.

Vertel uw arts of tandarts voordat u geopereerd wordt over alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept, medicijnen zonder recept en kruidenproducten).

Oudere volwassenen kunnen gevoeliger zijn voor de effecten van dit medicijn, met name duizeligheid.

Tijdens de zwangerschap mag dit medicijn alleen worden gebruikt als dat nodig is. Bespreek de risico’s en voordelen met uw arts.

Dit medicijn gaat over in de moedermelk. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

Amlodipine bijwerkingen

Duizeligheid, duizeligheid, gezwollen enkels/voeten of blozen kunnen voorkomen. Vertel het uw arts of apotheker onmiddellijk als een van deze effecten aanhoudt of verergert.

Om het risico op duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd te verminderen, moet u langzaam opstaan wanneer u opstaat vanuit een zittende of liggende positie.

Vergeet niet dat dit medicijn is voorgeschreven omdat uw arts heeft geoordeeld dat het voordeel opweegt tegen het risico op bijwerkingen. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen.

Vertel het uw arts onmiddellijk als een van deze onwaarschijnlijke maar ernstige bijwerkingen optreedt: snelle/onregelmatige/bonzende hartslag, flauwvallen.

Hoewel dit medicijn effectief pijn op de borst (angina pectoris) voorkomt, kunnen sommige mensen met een ernstige hartaandoening zelden verergering van pijn op de borst of een hartaanval krijgen na het starten of verhogen van de dosis. Roep onmiddellijk medische hulp in als u last krijgt van: verergering van pijn op de borst of symptomen van een hartaanval (zoals pijn op de borst/kaak/linkerarm, kortademigheid of ongewoon zweten).

Een ernstige allergische reactie op dit medicijn is zeldzaam. Roep echter onmiddellijk medische hulp in als u symptomen van een ernstige allergische reactie opmerkt, waaronder huiduitslag, jeuk/zwelling (vooral van het gezicht/tong/keel), ernstige duizeligheid en moeite met ademhalen.

Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Neem contact op met uw arts of apotheker als u andere bijwerkingen opmerkt dan hierboven vermeld.

Interacties

Geneesmiddelinteracties kunnen de werking van uw medicijnen veranderen of uw risico op ernstige bijwerkingen vergroten. Dit document bevat niet alle mogelijke geneesmiddelinteracties. Houd een lijst bij van al uw producten (inclusief geneesmiddelen op recept en zonder recept en kruidenproducten) en deel deze met uw arts en apotheker. Start, stop of verander de dosering van medicijnen niet zonder toestemming van uw arts.

Sommige producten bevatten ingrediënten die uw bloeddruk kunnen verhogen. Vertel uw apotheker welke producten u gebruikt en vraag hoe u ze veilig kunt gebruiken (vooral hoest- en verkoudheidsproducten, dieethulpmiddelen of NSAID’s zoals ibuprofen/naproxen).

Amlodipine overdosis

Als iemand een overdosis heeft genomen en ernstige symptomen heeft, zoals flauwvallen of moeite met ademhalen, bel dan 911. Bel anders meteen een antigifcentrum.

Notities

Deel dit medicijn niet met anderen.

Veranderingen in levensstijl die dit medicijn kunnen helpen beter te werken, zijn onder meer sporten, stoppen met roken, stress verminderen en een cholesterolarm / vetarm dieet volgen. Raadpleeg uw arts voor meer details.

Laboratorium- en / of medische tests (zoals bloeddruk) moeten worden uitgevoerd tijdens het gebruik van dit medicijn. Houd alle medische en laboratoriumafspraken. Raadpleeg uw arts voor meer details.

Controleer uw bloeddruk regelmatig tijdens het gebruik van dit medicijn. Leer thuis uw bloeddruk te controleren en deel de resultaten met uw arts.

Gemiste dosis

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over. Neem uw volgende dosis op het normale tijdstip. Verdubbel de dosis niet om in te halen.

Amlodipine Opslag

Bewaar de tabletten bij kamertemperatuur, uit de buurt van licht en vocht. Bewaar het niet in de badkamer. Houd alle medicijnen uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Verschillende merken van de vloeibare vorm van dit medicijn hebben verschillende opslagbehoeften. Raadpleeg de productverpakking voor instructies over het bewaren van uw merk of vraag uw apotheker.

Spoel geen medicijnen door het toilet of giet ze niet in een afvoer, tenzij anders aangegeven. Gooi dit product op de juiste manier weg als het verlopen is of niet langer nodig is. Raadpleeg uw apotheker of uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie.

0/5 (0 Reviews)

Extra informatie

Dosis

5Mg, 10Mg